Wettelijke bepalingen

Producent
Cambox France

Téléport 2 - 15, avenue René Cassin
86960 FUTUROSCOPE CEDEX

Tel +33 (0)6 22 36 42 34

 

 

Publicatieverantwoordelijke
Marc PERRISSIN-FABERT

 

 

Projectorganisatie

CRITT Informatique

Téléport 2 - 15, avenue René Cassin

 86960 FUTUROSCOPE CEDEX

Tel +33 (0)5 35 54 23 90

Mail: information@critt-informatique.com

 

Webdesignbouwen van websites, totem en ontwikkeling
AGENCE FAUVE / E-MEDIAWEB
20 avenue des Temps Modernes BP 60138 ZI de Chasseneuil 
86961 Futuroscope Cedex 
Téléphone : 05 49 52 82 96 
www.agencefauve.com / www.e-mediaweb.fr

 

Evolutionaire oplossingen voor het web
E-Mediaweb® - E-Mediaweb is een merk van Agence FAUVE

 

 

Ontwerp en realisatie van de totem en van de servertransacties

 

CRITT Informatique

Téléport 2 -15, avenue René Cassin

86960 FUTUROSCOPE CEDEX

Tel +33 (0)5 35 54 23 90

Mail: information@critt-informatique.com

 

 

Plaats

 

CRITT INFORMATIQUE
Téléport 2 -15, avenue René Cassin
86961 Futuroscope Cedex

 

AGENCE FAUVE
20 avenue des Temps Modernes BP 60138 ZI de Chasseneuil
86961 Futuroscope Cedex
Téléphone : 05 49 52 82 96 

 

 

Auteurs- en reproductierechten

Alle informatie op deze site valt onder de Franse en de internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle rechten van reproductie voorbehouden, ook voor documenten die gedownload kunnen worden, voor grafische en fotografische weergave, en voor redactionele inhoud.

 

De reproductie van een deel van de site of de site als geheel op een elektronische drager, van welke aard ook, is uitdrukkelijk verboden, tenzij de publicatieverantwoordelijke hiervoor expliciet toestemming verleent.

 

 

Recht op toegang en wijziging

Invulformulieren
Een aantal formulieren verzoeken om persoonlijke gegevens die uzelf betreffen. Deze gegevens zijn bestemd voor de diensten van het bedrijf Cambox France die instaan voor de relaties met de cliënteel. Deze gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld van derden.

 

Overeenkomstig de Franse Wet inzake computergebruik en vrijheden met nummer 78-17 van 6 januari 1978 heeft u het recht om de gegevens die op uzelf betrekking hebben in te zien, te wijzigen en te laten wissen.

 

Gelieve uw aanvraag per mail te richten aan:
 
contact@mycambox.com

 

U mag uw aanvraag ook aan het volgende postadres richten:

Cambox France

Téléport 2 - 15, avenue René Cassin

86960 FUTUROSCOPE CEDEX

Tel +33 (0)6 22 36 42 34

 

 

 

Overdracht van technologie, informatiesystemen, ontwikkeling

 

CRITT Informatique Téléport 2 

15, avenue René Cassin

86960 FUTUROSCOPE CEDEX

Tel +33 (0)5 35 54 23 90

Mail: information@critt-informatique.com